logo_pni

František Houska, Mělník
Prodej a servis
počítače, notebooky,
tiskárny a příslušenství

menu

logo_pni

František Houska, Mělník
Prodej a servis - počítače, notebooky, tiskárny, monitory, digitální technika + veškeré příslušenství
Sestavení PC na míru dle individuálních potřeb zákazníka
Vytvoření, zprovoznění a údržba webových stránek
Instalace počítačových a internetových sítí; prodej software + instalace; další služby ve výpočetní technice

KONTAKT
telefon 127 413 413
438 455 3O6
email zc.inp(canivaz)2hf

Vše o nákupu

Obchodní podmínky

Pro každý obchodní případ je smluvně dohodnuta cena plnění ústní nebo písemnou formou, současně je spotřebitel seznámen s možnostmi uplatnění reklamace.

Uvedené ceny jsou koncové, bez dopravy, případně dalších služeb a servisu.
Ceny platí pro hotovostní platbu nebo platbu předem na bankovní účet.

Ceny na webových stránkách jsou uvedeny jak bez DPH, tak koncové spotřebitelské ceny včetně DPH.
Všechno zboží a služby spadají do základní sazby DPH.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník. Individuální obchodní smlouva má dle paragrafu 1771 občanskéhp zákoníku přednost před všemi všeobecnými obchodními a záručními podmínkami.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je fyzická osoba - spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník.

Návštěvu provozovny a veškerá osobní jednání pouze po domluvě telefonem nebo e-mailem.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Písemné Odstoupení a zboží doručte na adresu:
František Houska, Josefská 723, Mělník

Cenové a dodací podmínky

Ceny na těchto stránkách jsou bez DPH, pokud není uvedeno jinak. Všechno zboží a služby spadají do základní sazby DOH.
Celkovou cenu s daní DPH vypočteme navýšením ceny bez DPH o procento sazby DPH
Změna ceny vyhrazena, vždy si cenu předem ověřte e-mailem nebo telefonicky pro každý obchodní případ.

Uvedené ceny jsou koncové, bez dopravy, případně dalších služeb a servisu.
Ceny platí pro hotovostní platbu nebo platbu předem na bankovní účet.

Poštovné:
Zásilkovna od 89,-Kč
kurýr (DPD, PPL) od 145,-Kč
osobní převzetí zdarma
Způsob a cena dopravy bude vždy domluvena předem podle hmotnosti a hodnoty zásilky.

Zákazník si záruční opravy realizuje přímo u autorizované servisní firmy, zboží odebírá ze skladu dodavatele nebo hradí dopravu a náklady spojené s úhradou prodejní ceny (dobírka).

Ověřený zákazník má po vzájemné dohodě možnost platby převodem s dohodnutou splatností.

Záruční podmínky

Tyto záruční podmínky platí od 1.1.2014 a nahrazují všechna předchozí znění. Současné záruční podmínky neodporují žádným předchozím publikovaným záručním podmínkám.
Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, nebo po dobu uvedenou v samostatném záručním listu nebo po dobu uvedenou na prodejních dokladech. Není-li k výrobku dodáván záruční list nebo není záruční doba uvedena na prodejním dokladu, platí zde uvedená záruční doba nebo zákonem stanovená záruční lhůta. Prodávající se u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v servisním středisku. Zjistí-li kupující u zboží vadu, je povinen zjištěnou vadu neprodleně oznámit prodávajícímu.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

a) neodborným použitím zařízení nebo použitím v podmínkách, pro které výrobek není určen
b) mechanickým poškozením nebo opotřebením, například překročením výrobcem specifikované životnosti
c) živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)
d) jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo v napájecím zdroji atd.).

U zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií příp. fyzické vady doprovodné dokumentace. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit prodávajícímu.

Záruka je poskytována v souladu s délkou záruky nabízenou výrobcem zboží. Na převážnou většinu zboží výrobci poskytují obvykle 1 až 3 roky záruku (záruční dobu odlišnou od 24 měsíců uvedeme na prodejním dokladu). Konkrétní délky záruk produktů vždy sdělíme při sjednávání zakázky. Objednávkou zboží se záruční lhůtou kratší než 2 roky spotřebitel potvrzuje, že byl o záruční lhůtě informován a že s ní souhlasí. Toto se týká pouze zboží prodávaného jako použité, nebo se specifikovanou vadou.
Spotřebiteli, fyzické osobě, je vždy poskytována záruka nejméně 24 měsíců.

Obsah dodávky musí kupující zkontrolovat při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno přepravou, kupující zásilku nepřevezme a reklamuje zásilku přímo u dopravce. Následně nám tuto skutečnost prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu řešení situace.

Místo uplatnění reklamace a kontaktní osoba: V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě, dodacím listě nebo prodejním dokladu příslušného výrobku.

Pokud u zboží není záruční list výrobce, nebo není uvedeno autorizované servisní středisko výrobce, ale pouze záruční list, dodací list nebo prodejní doklad vystavený naší firmou, je místem uplatnění reklamace provozovna prodávajícího.

Kontakty k uplatnění reklamace:
telefon zc.inp@sivres email    438 455 3O6

Způsob uplatnění reklamace

Při zaslání zboží v záruční době k reklamaci (např. poštou) do naší firmy je nezbytně nutné uvést na zásilce reklamační číslo RMA. O přidělení reklamačního čísla si můžete zažádat zasláním zprávy na tuto e-mailovou adresu: zc.inp@sivres

V žádosti o přidělení reklamačního čísla RMA je nutné uvést: číslo faktury nebo prodejního dokladu s prodejem reklamovaného zboží, název reklamovaného zboží a podrobný popis závady.

Následně Vám bude zpětně na Váš e-mail zasláno přidělené reklamační číslo RMA. Přiděleným RMA viditelně označte balík se zbožím k reklamaci a ten zašlete na adresu podle pokynů v bodě Místo uplatnění reklamace.

Pokud nemáte e-mail, lze RMA přidělit telefonicky. Přidělené reklamační číslo RMA si uschovejte a v případě dotazů na stav vyřízení reklamace vždy uvádějte toto RMA.

Důležité: pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE a přiděleným reklamačním číslem RMA, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.

Při zaslání nebo předání zboží k reklamaci je vždy nutno předložit: doklad o nákup zboží (faktura) záruční list (s výrobním číslem výrobku, pokud byl vystaven) popis závady.

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, zdroje, manuály, CD-ROM, atd.), nesmí být mechanicky poškozeno a musí být zabaleno nejlépe v originálním obalu, případně jiném vhodném, tak aby nedošlo při přepravě k poškození. Při posuzování vhodnosti obalu bude postupováno podle Poštovního řádu České pošty.

Doprava reklamovaného zboží.

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě Způsob uplatnění reklamace reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou nebo spediční firmou).

Neoprávněná reklamace.

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) bude prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

Obchodní podmínky - Eva Housková

Pro každý obchodní případ je smluvně dohodnuta cena plnění ústní nebo písemnou formou, současně je spotřebitel seznámen s možnostmi uplatnění reklamace. Ceny jsou uvedeny jak bez DPH, tak koncové spotřebitelské ceny včetně DPH a platí pro hotovostní platbu nebo platbu předem na bankovní účet. Všechno zboží a služby spadají do základní sazby DPH.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Individuální obchodní smlouva má dle § 1751 občanského zákoníku přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je fyzická osoba - spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel
Kupující spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Kromě případů, kdy není možné dle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Písemné Odstoupení a zboží doručí na adresu: Eva Housková, Josefská 723, Mělník

Záruční podmínky - Eva Housková

Dodavatel poskytuje spotřebiteli záruku na zboží 24 měsíců.
Kupujícímu, kterým je podnikatel, je poskytována obvykle záruka 24 měsíců. Pokud je záruční doba odlišná, je specifikována v prodejních dokladech nebo záručním listu, např. uvedené zboží má záruku od výrobce následující:
- počítače HP,ACER,IBM mají záruku 12 měsíců
- barevné laserové tiskárny a veškeré laserové multifunkce HP, Canon mají obvykle záruku 12 měsíců
- monitory Samsung, Benq, ViewSonic, HP, Philips mají obvykle záruku 36 měsíců v autorizovaném servisu
Na použité zboží je dodavatelem poskytována záruka 12 měsíců.
Na opravy včetně materiálu použitého k opravě je poskytována záruka 6 měsíců.
Všechny prodávané monitory a notebooky mají zajištěny záruční opravy pověřeným servisem. Po dobu záruky zachovejte pokud možno originální obaly, neboť je nutné zabalit zařízení pro přepravní službu. Záruka na tiskárny končí vložením jiného než výrobcem specifikovaného spotřebního materiálu. Záruka se vztahuje na práci a materiál, dopravu spojenou s opravou hradí kupující. Záruka se nevztahuje na opotřebení spotřebního materiálu (pásky do tiskáren, tonery apod.). Záruční doba běží ode dne dodání (nákupu) uvedeného na dodacím listě nebo faktuře. Pokud je dohodnuta odlišná záruční doba, je uvedena na prodejním dokladu , nebo je vystaven záruční list. Na nich uvedená záruční doba má přednost před výše uvedenou záruční dobou.

Podmínky, které je kupující povinen dodržovat:
1. Zařízení smí být provozováno jen za níže uvedených pracovních podmínek.
2. Zařízení bude přijato k reklamaci pouze v kompletním stavu, včetně veškeré dodané dokumentace, datových nosičů, v originálním nebo jiném vhodném obalu tak, aby nedošlo při přepravě k poškození. Při posuzování vhodnosti obalu bude postupováno podle Poštovního řádu České pošty.

Záruka se ruší s okamžitou platností jestliže
1. zařízení bylo provozováno při síťovém napětí mimo rozsah 200-245V, nebo při kmitočtu sítě jiném než 50Hz
2. zařízení nebo díly jsou poškozeny silou
3. se používají v zařízení cizí díly neschválené dodavatelem nebo výrobcem a dojde k poškození dodaného zařízení
4. vzniknou škody v důsledku živelné události (vodou,ohněm apod.)
5. vznikne škoda neoprávněným zásahem do zařízení
6. je používán jiný než dodaný nebo výrobcem doporučený provozní materiál
7. je kupující v prodlení jakékoliv platby vztahující se k předmětné dodávce
8. byla odstraněna nebo změněna sériová čísla zařízení nebo vadného dílu
9. bylo zařízení provozováno v prašném prostředí, nebo v prostředí s agresivními výpary nebo v prostředí odlišném od obvyklého rozsahu teplot a vlhkosti kancelářského prostředí.

Na následující případy se záruka nevztahuje a kupující hradí náklady opravy sám:
a) vznikla-li škoda působením počítačových virů
b) kupující použije nevhodný software a naruší tím funkci zařízení, změní SETUP nebo BIOS zařízení nebo dílu, změní low-level formát harddisku, nebo jinak zasáhne do technických prostředků
c) závada vznikla úmyslným poškozením nebo běžným opotřebením
V případě neoprávněné reklamace uhradí kupující náklady spojené s jejím řešením podle aktuálního ceníku služeb dodavatele. Dodavatel neodpovídá za žádné následné škody vzniklé provozem zařízení.

Pokud není v ČR pověřený servis, záruční servis zajišťuje firma:
Eva Housková, Josefská 723, Mělník

Ceník - Eva Housková

Pro neplátce DPH poskytujeme služby instalací, správy dat, internetu a sítí, opravy kancel. techniky:
1 hodina práce 600,- Kč včetně DPH
1 hodina 790,- Kč včetně DPH (zahájení práce do 4 hodin od objednání)
1 km cesty k zákazníkovi 16,-Kč (celkové náklady - obsahují čas strávený na cestě)

Novinky a akce

Náhradní díly na tiskárny

Seznam nabízených dílů
Na dodání zde neuvedených dílů se doptejte
e-mailem nebo telefonicky.Nejlevnější doručení: PPL Point od 69,-Kč
Výdejní místa PPL
Poštovné za zásilku do 5kg:
Zásilkovna 89,-Kč, kurýr na adresu (DPD, PPL) od 125,-Kč.
Výdejní místa Zásilkovny

Akce

Powerbanka 5000mAh GP 5000 180,-Kč s DPH

Vybrané náhradní díly prodávané na Aukru.
Další informace a Online nákup

Výprodej

Výprodej skladových zásob tonerů. Seznam  zdeCopyright © 2003 - 2017